ES prohlášení o shodě – snímače teploty typ KST.Ex, KSTz.Ex