ES prohlášení o shodě – snímače teploty s proudovým výstupe...