ES prohlášení o shodě – snímače teploty s el. výstupem typ 0...