ES prohlášení o shodě – snímače teploty párované typ 02170