ES prohlášení o shodě – regulátory tlaku a teploty (LVD)