ES prohlášení o shodě – jímky regulátorů a omezovačů teplo...