Certificates
Certificates list
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016
Certificate EN ISO 9001:2015
czech_republicunited_kingdom
ES certifikát o přezkoušení typu (FTZÚ 02 ATEX 0309X) regulátory tlaku a teploty
EC-Type Examination Certificate
czech_republicunited_kingdom
Oznámení o zabezpečování jakosti (FTZÚ 16 ATEX Q 005)
Quality Assurance Notification
czech_republicunited_kingdom
CB test certificate (CZ-542) – presostat, pressure limiter
type 61214, 61215, 61216, 61218, 61219, 61220, 61242
united_kingdom
CB test certificate (CZ-542/A1) – presostat, pressure limiter
type 61214, 61215, 61216, 61218, 61219, 61220, 61242
united_kingdom
CB test certificate (CZ-543) – thermostat, temperature limiter
type 61112, 61113, 61114, 61126, 61127, 61127, 61134, 61135
united_kingdom
ES prohlášení o shodě – tlakové spínače TSAczech_republic
ES prohlášení o shodě – regulátory tlaku a teploty Ex
EC declaration of conformity
czech_republicunited_kingdompoland
ES prohlášení o shodě – regulátory tlaku a teploty (LVD)
EC declaration of conformity
czech_republicunited_kingdom
EC Декларация о соответствии – регуляторы давления и температурыrussian_federation
ES prohlášení o shodě – snímače teploty
typ 11264 Ex
czech_republic
ES prohlášení o shodě – snímače teploty
typ KST.Ex, KSTz.Ex
czech_republic
ES prohlášení o shodě – převodníky Ptc/Iczech_republicunited_kingdom
ES prohlášení o shodě – snímače teploty s proudovým výstupem
typ STSs/I, STSv/I, STSk/I, STSp/I, STK/I, DTs/I, DTv/I, DTk/I, DTp/I
EC declaration of conformity
czech_republicunited_kingdom
ES prohlášení o shodě – snímače teploty párované
typ 02170
czech_republic
ES prohlášení o shodě – bimetalová teplotní ochrana typ BTK
EC declaration of conformity
czech_republicunited_kingdom
ES prohlášení o shodě – snímače teploty s el. výstupem typ 02050, 02150
11259, 11285
czech_republicunited_kingdom
ES prohlášení o shodě – jímky regulátorů a omezovačů teploty, jímky snímačů teploty czech_republic
Autorizace AMS k ověřování měřidelczech_republic
Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušekczech_republic
Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO-KOM.   czech_republic
Certifikát EZÚ – tlakové spínače TSA
Certificate EZÚ – pressure switches TSA
czech_republicunited_kingdom
EU prohlášení o shodě – snímač teploty jako samostatná podsestava měřidel tepla typ 11285czech_republic